HYRESVILLKOR

Dessa hyresvillkor gäller mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Casa del Sol är endast förmedlare av avtalet. Hyresförmedlaren, Casa del Sol by Media Distribution Costa Blanca SL med CIF/Orgnr: B53153771 representerar ägaren till bostaden.

Ansvar:

Dessa hyresvillkor gäller mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Casa del Sol är endast förmedlare av avtalet. Alla tillägg till bokningen är endast giltig om det finns i skriftlig form.

Den som bokar ska vara minst 21 år fyllda vid ankomstdagen.

Priser:

Samtliga priser anges i euro per boende och hyresperiod. Casa del Sol skickar en bekräftelse av bokningen samt hyresvillkoren när bokningen är sker och första betalningen är registrerad. Betalningen bekräftar att hyresgästen godkänner hyresvillkoren.

Betalning:

25 % av hyreskostnaden betalas vid bokning. Resterande 75 % betalas minst 90 dagar före ankomstdatum. Om bokning sker mindre än 90 dagar före ankomstdatum så skall den totala hyreskostnaden erläggas vid bokning.

Betalning av deposition skall ske via paypal/me. Denna betalningsanvisning sänder Casa del Sol i sitt e-mail som bekräftar er bokning. Depositionen skall vara betald minst 7 dagar innan ankomstdatum.

Försenad betalning ger Casa del Sol rätten att avboka reservationen. Vid obetald del- eller slutbetalning (oavsett orsak), räknas det som en avbokning från hyresgästens sida och reglerna för avbokning träder i kraft.

Avbokning:

Vid avbokningar som sker tidigare än 90 dagar före avtalad ankomstdag betalas 100 % av hyreskostnaden tillbaka. Vid avbokning mellan 90 till 30 dagar före ankomstdatum betalas 50 % av hyreskostnaden tillbaka. Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomstdatum betalas 0 % av hyreskostnaden tillbaka. Betalning av deposition som inkommit betalas alltid tillbaka till 100 % vid avbokning.

En avbokning skall ske skriftligt direkt till Casa del Sol antingen via direkt e-post till booking@casadelsol.se eller via vår hemsida www.casadelsol.se. Casa del Sol har skyldigheten att bekräfta avbokningen skriftligt via e-mail.Inom samma hyresperiod och pris kan den bokande hyresgästen sätta en annan person i sitt ställe. Casa del Sol accepterar en namnändring mot en avgift på 50€. Namnändring skall ske skriftligt till Casa del Sol minst 1 vecka innan ankomst.

Deposition:

Depositionen är en säkerhet för husägaren och Casa del Sol vid eventuella skador och brister som uppstår under hyresperioden. Depositionskostnad tillkommer vid bokning och återbetalas 7 arbetsdagar efter hyresperioden. Vid skador eller sabotage som åsamkas av hyresgästen tillkommer detta att debiteras enligt värde på det som skadats eller saboterats. I första hand dras beloppet från depositionen och överstiger beloppet depositionen så skickas en faktura till hyresgästen.

El, gas, vatten eventuellt internet/wifi ingår i hyresperioden. (Vid långtidsboende tillkommer el, gas, vatten och eventuellt internet/wifi.)

Övriga ändringar:

Casa del Sol förbehåller sig rätten att vid prisökningar, skattehöjningar, avgifter, valutakursändringar höja hyran i motsvarande grad.

Långtidshyra:

För bokningar där hyrestidens varaktighet är två månader eller längre, måste 2 månadshyror minus anmälningsavgiften betalas in minst 21 dagar före ankomst. Den ena månadshyran räknas som deposition och återbetalas efter godkänd avflyttningsbesiktning till det kontonummer som anges vid bokningstillfället. Resterande hyror erläggs månadsvis.

Uppsägning av långtidskontrakt:

Vid ett pågående hyresavtal som är längre än 75 dagar gäller en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader. Båda parter fastställer och godkänner att dessa villkor då tar rollen så som ett säsongshyresavtal.

Deposition och bostadens tillstånd:

Bostaden uthyres alltid ut i gott skick.Ägaren är därför skyldig att utföra eventuella reparationer om så skulle behövas för att bevara lägenheten i samma goda tillstånd. Hyresgästen skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när hyrestiden påbörjades. Vid brister dras belopp från depositionen. Samtliga bostäder uthyres möblerade och i befintligt skick. I kontraktet ingår sängkläder och handdukar. Kostnad för slutstädning tillkommer alltid. Casa del Sols personal kommer under slutstädning inventera och rapportera eventuella brister och skador.

In-/utcheckning:

Vid bokning får kunden en bokningsbekräftelse. Hyresgästen skall ange incheckningstid vid bokningstillfället om detta inte är möjligt skall hyresgästen kontakta Casa del Sol senast en vecka innan ankomst och meddela ankomsttid. In/utcheckning sker personligen av Casa del Sols personal som möter upp er vid semesterbostaden på tid som angavs vid bokningen.

Vid oundviklig förändring av ankomsttid skall hyresgästen ringa och meddela detta.

Vid incheckning skall, enligt spansk lag, passkopior överlämnas till Casa del Sols personal för samtliga hyresgäster både vuxna och barn.

Klagomål:

Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen framföra dessa snarast efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående så att Casa del Sol får en möjlighet att rätta till dem. Hyresgästen är ansvarig för hans/hennes agerande men även för de personer som vistas i bostaden under hela hyrestiden.

Övriga generella förhållningsregler:

All rökning inomhus i samtliga av de bostäder som Casa del Sol tillhandahåller förbjudet.

Husdjur får endast vistas i de bostäder där man på förhand har fått ett godkännande. Casa del Sol eller husägaren kan inte garantera att det tidigare inte funnits husdjur i boendet eller att husägaren själv inte har husdjur. Casa del Sol är inte ansvarig för hyresgästens eventuella allergiska reaktioner.

Semesterboendet med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som namngavs vid bokningen inklusive barn oavsett ålder. Om fler personer bor i bostaden än vad som angetts i hyresavtalet har Casa del sol eller hyresägaren rätt att avhysa de extra personerna. Har hyresgästen parkerat husvagnar/husbilar/tält eller liknande på eller vid sidan av semesterboendets tomt har Casa del Sol eller husägaren rätt att avvisa de antal extra personerna. Om inte hyresgästen rättar sig efter en sådan anvisning inom 24 timmar har Casa del Sol eller husägaren rätt att upphäva hyresavtalet med omedelbar verkan utan ytterligare varningar. Avhysningen innebär ingen återbetalning av hyresbelopp eller deposition.

Eventuell avresa från semesterbostaden före hyresperiodens slut sker på hyresgästens egen bekostnad och risk. Hyresgästen kan inte häva hyresavtalet eller kräva återbetalning av hyreskostnad.

Under hyresperioden kan hyresgästen oväntat utsättas för oväsen eller buller från tex. trafik, byggarbeten eller liknande. Casa del Sol eller fastighetsägaren kan inte hållas ansvariga för detta.

Vid hyra av boende med tillgång till pool måste hyresgästen följa anvisningar gällande privat pool eller områdespool. Hyresgästen är själv ansvarig för vistelse i poolen. Barn får endast uppehålla sig i poolområdet i vuxet sällskap

Händelser utöver det vanliga:

VidForce majure t.ex. krig, natur och föroreningskatastrof, epidemier, gränsstängning, trafikförhållanden, avbrott i valutahandel, strejk eller liknande då hyresavtalet inte kan genomföras eller i väsentlig grad kan försvåras kan Casa del Sol annullera Hyresavtalet. I en sådan situation kan inte husägaren eller Casa del Sol ställas till ansvar för eventuell skada som åsamkas hyresgästen.

Tillämpbar lagstiftning:

Enligt spansk lag (Förordning 393/1974 of February 7 och förordning INT/1922/2003 of July 3) ska alla hyresgästers passkopior rapporteras till Policia Local. (Detta avtal lyder under spansk rättsordning (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y por el Código Civil). Parterna underkastar sig därför domstolarna där hyresbostaden är belägen, och avstår därmed uttryckligen från annan eventuellt tillämplig jurisdiktion.

Laddar...
Ojsan!
Du kör en webbläsare vi inte stöder helt. Vänligen uppgradera den för en bättre upplevelse.
Vår webbplats fungerar bäst med Google Chrome.
Så uppgraderar du webbläsaren